HVORFOR SKOGBRUKSPLAN?

God forvaltning er avhengig av godt beslutningsgrunnlag